Stiftelsen Lokal Kreftomsorg Sarpsborg

Lokal Kreftomsorg Sarpsborg ble stiftet i september 2003. Vi er en ideell stiftelse hvor 100 % av innsamlede midler går til stiftelsens formål. Våre inntekter er basert på gaver, donasjoner etc. fra privatpersoner og lokale bedrifter.

Cafe Optimisten

Med Cafe Optimisten ønsker vi å skape en sosial og faglig møteplass for kreftrammede og deres pårørende i Sarpsborg. Vi møtes regelmessig i lokalene til Jenseg Bakeri og Konditori i Kirkegaten 33 i Sarpsborg. 

Møtene blir annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og på våre web og Facebook sider.

Treffpunkt "Vi vil"

"Vi vil" arrangerer månedlige treff på Frivillighetssentralen. Det er et lavterskeltilbud hvor alle er velkomne. Det vil si at man ikke trenger å melde seg på. Her kan du få informasjon om aktuelle tilbud, utveksle erfaringer, få råd, tips og veiledning. Her kan man også ha en god samtale og kanskje knytte kontakter med andre.

Fra vår Facebook-side: